# Laboratoria Przyszłości

W ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła zakupiła wyposażenie za kwotę 90000 zł zakupiony sprzęt i pomoce będą wykorzystywane na rzecz rozwijania kompetencji przyszłości a w szczególności w ciekawy, angażujący uczniów sposób będą sprzyjały rozwijaniu ich zainteresowań, odkrywaniu talentów.

Uczeń przez eksperymentowanie daje możliwości utrwalania współpracy, zdolności  rozwiązywania problemów a w efekcie zdobywania praktycznych umiejętności oraz operowania wiedzą.

Pomoce i materiały edukacyjne będą wykorzystywane na każdym przedmiocie oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

(# Laboratoria Przyszłości)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.