Szkoła Podstawowa w Troszynie

„Szkoła musi być narodowa!Szkoła musi dać dzieciom i młodzieżymiłość do Ojczyzny,do kultury domowej, rodzinneji narodowej” Kardynał Stefan Wyszyński Szkoła jest placówką publiczną. Od 2002 r. nosi imię kard. Stefana Wyszyńskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Gmina Troszyn.W… Continue reading

NASZ PATRON

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela. W wieku 9 lat stracił matkę. Tęsknota za nią skierowała Jego serce ku Maryi. Do gimnazjum uczęszczał do Warszawy, a po wybuchu I wojny światowej do Łomży. Po skończeniu szkoły wstąpił do… Continue reading

KLASY

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole jest 16 oddziałów klas I-VIII szkoły podstawowej: klasa Iaklasa Ibklasa II aklasa II bklasa III aklasa III b klasa IVaklasa IVbklasa V aklasa V bklasa VI klasa VII aklasa VII bklasa VII c klasa VIII aklasa VIII b – wychowawca Anna Ziarno-wychowawca Agnieszka… Continue reading

NAUCZYCIELE

Nauczyciel Przedmiot p. Marzena Borkowskap. Mieczysław Mierzejewskip. Agata Bartnickap. Katarzyna Bednarczykp. Wioletta Białobrzewskap. Beata Biernackap. Piotr Bralewskip. Wiesława Całkap. Cezary Chimiakp. Krzysztof Cieślikp. Adam Długokęckip. Bożena Grabińskap. Ewa Kadłubowskap. Monika Korczakowskap. Aneta Krukowskap. Ewelina Mikulskap. Elżbieta Puchalskap. Agnieszka Sadowskap. Katarzyna Siemińskap. Telesfor Cezary Sobiechp. Stanisław Stepnowskip. Aldona Sucheckap. Maria Szabłowskap…. Continue reading