Dodatkowe dni wolne wynikające z organizacji kalendarza roku szkolnego 2023/2024

2 i 3 listopad 2023r. (czwartek, piątek) 22 grudzień 2023r. (piątek) 2 maja 2024r. (czwartek) 16 maja 2024r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 31 maja 2024r. (piątek)

GODZINA DO DYSPOZYCJI RODZICA I UCZNIA

Agata Bartnicka –                                      wtorek 14.35 – 15.35 Katarzyna Bednarczyk –                           wtorek 13.40 – 14.40 Wioletta Białobrzewska –                        czwartek 12.40 – 13.40 Beata Biernacka –                                      czwartek 7.20 – 8.20 Piotr Bralewski –                                        czwartek 13.40 – 14.40 Wiesława Całka –                                       czwartek 7.20 – 8.20 Cezary Chimiak… Continue reading