Dodatkowe dni wolne wynikające z organizacji kalendarza roku szkolnego 2023/2024

2 i 3 listopad 2023r. (czwartek, piątek) 22 grudzień 2023r. (piątek) 2 maja 2024r. (czwartek) 16 maja 2024r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 31 maja 2024r. (piątek)

GODZINA DO DYSPOZYCJI RODZICA I UCZNIA

Marzena Borkowska –                                wtorek                  11.05 – 12.05 Mieczysław Mierzejewski –                        poniedziałek        12.55 – 13.55 Agata Bartnicka –                                       czwartek              14.35 – 15.35 Katarzyna Bednarczyk –                             piątek                   7.15 – 8.15 Wioletta Białobrzewska –                          poniedziałek        12.50 – 13.50 Beata Biernacka –                                       wtorek                 … Continue reading