1.TROSZYŃSKA GROMADA ZUCHENEK „PRZYJACIÓŁKI GAUDIOS”

1.Troszyńska Gromada Zuchenek „Przyjaciółki Gaudios” została założona W NASZEJ SZKOLE we wrześniu 2017r. przez st.wędr. Annę Ziarno. Przynależymy do Ostrołęckiego Hufca Harceek „Naturae” działającego w ramach Mazowieckiej Chorągwi Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Jesteśmy organizacją ideowo – wychowawczą Pracujemy metodą harcerską i wychowujemy dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. Na pierwszą… Continue reading