Witamy wszystkich czytelników w nowym roku szkolnym 2021/2022

„Biblioteka ma w sobie coś magicznego.     Jest niczym portal do wielu różnych światów.”                                           Amo Jone                               „Czytanie jest to odnajdywanie    własnych bogactw i możliwości przy pomocy cudzych słów.”                  Jarosław Iwaszkiewicz 10 września uczniowie klasy 8b brali udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Zespół Szkół Powiatowych… Continue reading

Skład Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:p. Monika Korczakowskap. Katarzyna Bednarczykp. Agnieszka Sadowskap. Adam Długokęckip. Piotr Bralewski Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:Zuzanna Kosewska VIIIb – przewodniczącaLena Sadurska VIIIb – zastępca przewodniczącejMiłosz Pecka IVb – sekretarzKrzysztof Pecka IVaAleksandra Anucińska VaOskar Adamowski VaSzymon Mierzejewski VbMagdalena Warszawik VbJakub Kaszubiński VIGabriela Grabowska VIIaLidia Sadowska VIIaKinga Dudziak VIIbMaja Kamionowska VIIbKinga Wilczewska… Continue reading

Szkoła Podstawowa w Troszynie

„Szkoła musi być narodowa!Szkoła musi dać dzieciom i młodzieżymiłość do Ojczyzny,do kultury domowej, rodzinneji narodowej” Kardynał Stefan Wyszyński Szkoła jest placówką publiczną. Od 2002 r. nosi imię kard. Stefana Wyszyńskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Gmina Troszyn.W… Continue reading

NASZ PATRON

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela. W wieku 9 lat stracił matkę. Tęsknota za nią skierowała Jego serce ku Maryi. Do gimnazjum uczęszczał do Warszawy, a po wybuchu I wojny światowej do Łomży. Po skończeniu szkoły wstąpił do… Continue reading

KLASY

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole jest 16 oddziałów klas I-VIII szkoły podstawowej: klasa Iaklasa Ibklasa II aklasa II bklasa III aklasa III b klasa IVaklasa IVbklasa V aklasa V bklasa VI aklasa VI b klasa VII klasa VIII aklasa VIII bklasa VIIIc – wychowawca Maria Szabłowska-wychowawca Katarzyna Siemińska-wychowawca… Continue reading

NAUCZYCIELE

Nauczyciel Przedmiot p. Marzena Borkowskap. Mieczysław Mierzejewskip. Agata Bartnickap. Katarzyna Bednarczykp. Wioletta Białobrzewskap. Beata Biernackap. Piotr Bralewskip. Cezary Chimiakp. Adam Długokęckip. Bożena Grabińskap. Ewa Kadłubowska p. Monika Korczakowskap. Aneta Krukowskap. Paulina Mierzejewskap. Agnieszka Sadowskap. Katarzyna Siemińskap. Telesfor Cezary Sobiechp. Stanisław Stepnowskip. Aldona Sucheckap. Maria Szabłowskap. Marta Umińskap. Bożena Wendelewskap. Justyna… Continue reading