Szkoła Podstawowa w Troszynie

Szkoła musi być narodowa!
Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży
miłość do Ojczyzny,
do kultury domowej, rodzinnej
i narodowej”

Kardynał Stefan Wyszyński

Szkoła jest placówką publiczną. Od 2002 r. nosi imię kard. Stefana Wyszyńskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Gmina Troszyn.
W szkole zatrudnionych jest 34 nauczycieli, w tym 27 na pełnym etacie. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Wszyscy mają przygotowanie pedagogiczne. 33 nauczycieli ma przygotowanie do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.
Szkoła znajduje się w miejscowości gminnej. Zajmuje budynek przy ulicy Szkolnej 4 w Troszynie. Budynek usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie najważniejszych instytucji użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Straży Pożarnej, Żłobka Samorządowego, Samorządowego Przedszkola oraz Kościoła.
Szkoła dysponuje 19 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, halą sportową, biblioteką, pracownią komputerową, pomieszczeniem świetlicowym, gabinetem logopedycznym oraz psychologicznym. Uczniowie mają możliwość spożywania gorących posiłków w stołówce szkolnej. Przy szkole znajduje się boisko sportowe. Ponadto do dyspozycji dzieci i młodzieży dostępny jest stadion sportowy, kompleks boisk „Orlik 2012”, plac zabaw oraz Otwarta Strefa Aktywności.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.