# Laboratoria Przyszłości

W ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła zakupiła wyposażenie za kwotę 90000 zł zakupiony sprzęt i pomoce będą wykorzystywane na rzecz rozwijania kompetencji przyszłości a w szczególności w ciekawy, angażujący uczniów sposób będą sprzyjały rozwijaniu ich zainteresowań, odkrywaniu talentów.

Październik -Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Miesiąc październik został ogłoszony Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych już w 2008r. W roku 2022 przewodnim hasłem miesiąca bibliotek było „Czytanie dla globalnego pokoju i harmonii”. Biblioteka Szkolna w Troszynie również włączyła się w obchody tej wyjątkowej inicjatywy. Odbyło się kilka lekcji bibliotecznych, do których inspiracje czerpane były właśnie z tegorocznego… Continue reading