Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

Klasa Ia – Elżbieta Zuzga

Klasa Ib – Marta Umińska

Klasa IIa – Maria Szabłowska

Klasa IIb – Katarzyna Siemińska

Klasa IIIa – Anna Ziarno

Klasa IIIb – Agnieszka Sadowska

Klasa IVa – Elżbieta Puchalska

Klasa IVb – Justyna Wróbel-Kulaszewska

Klasa Va – Aldona Suchecka

Klasa Vb – Wioletta Białobrzewska

Klasa VIa – Monika Korczakowska

Klasa VIb – Barbara Zięba

Klasa VIIa – Beata Biernacka

Klasa VIIb – Katarzyna Bednarczyk

Klasa VIII – Stanisław Stepnowski 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.