NAUCZYCIELE

NauczycielPrzedmiot
p. Marzena Borkowska
p. Mieczysław Mierzejewski
p. Agata Bartnicka
p. Katarzyna Bednarczyk
p. Wioletta Białobrzewska
p. Beata Biernacka
p. Piotr Bralewski
p. Cezary Chimiak
p. Adam Długokęcki
p. Bożena Grabińska
p. Ewa Kadłubowska

p. Monika Korczakowska
p. Aneta Krukowska
p. Paulina Mierzejewska
p. Agnieszka Sadowska
p. Katarzyna Siemińska
p. Telesfor Cezary Sobiech
p. Stanisław Stepnowski
p. Aldona Suchecka
p. Maria Szabłowska
p. Marta Umińska
p. Bożena Wendelewska
p. Justyna Wróbel-Kulaszewska
p. Ewa Wysocka
p. Iwona Wyszyńska
p. Anna Ziarno
p. Babara Zienkiewicz
p. Babara Zięba
p. Elżbieta Zuzga
– geografia, rewalidacja
–   matematyka
–   wychowanie fizyczne
–   matematyka, informatyka, świetlica
–   język polski, biblioteka
–   język polski, rewalidacja indywidualna
–   informatyka, wychowanie fizyczne, biologia, EDB
–   religia
–   wychowanie fizyczne
–   geografia, WOS, WDŻ
–   edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne, świetlica
–   język niemiecki, plastyka
–   psycholog, doradztwo zawodowe
–   nauczyciel wspomagający
–   język angielski, edukacja wczesnoszkolna
–   edukacja wczesnoszkolna,
–   muzyka, matematyka
–   fizyka, technika, matematyka
–   chemia, biologia
–   edukacja wczesnoszkolna
–   edukacja wczesnoszkolna
–   historia, świetlica
– język angielski, biblioteka

–   logopedia
–   język angielski
–   edukacja wczesnoszkolna,
–   religia
–   matematyka
–   edukacja wczesnoszkolna

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.