Podstawy druku 3d.

W naszej szkole dnia 12.12.2022r. odbyły się zajęcia z podstaw druku 3d, zrealizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Warsztaty odbyły się w klasach ósmych w ramach zajęć z informatyki w liczbie trzech godzin dydaktycznych. W każdej z klas omawiane były następujące zagadnienia:

  • co to jest druk 3d,
  • do czego można wykorzystać druk 3d,
  • budowa i działanie drukarki 3d,
  • proces przygotowania projektu do wydruku 3d,
  • ustawienie drukarki i wydruk.

Ponadto uczniowie poznali platformę do projektowania 3d – Thinkerkad, której obsługi uczyli się, jak i wykonywali proste projekty obiektów 3d.

Uczniowie z chęcią i ciekawością uczestniczyli w zajęciach, i na żywo mogli zaobserwować i poznać działanie drukarki 3d. Sprzęt wykorzystany do zajęć (drukarka 3d Makerbot Sketch) został pozyskany w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.