Maraton przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi

Zapraszamy do udziału

w Maratonie Przyrodniczym

 z okazji Dnia Ziemi

Zadanie do wykonania polega na przygotowaniu, pod opieką nauczyciela/wychowawcy, jednego utworu literackiego o treści przyrodniczej oraz zaprezentowanie go w szkolnym studio nagrań (ładne odczytanie tekstu).

W Maratonie Przyrodniczym biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły. Klasę reprezentuje jeden uczeń /uczennica wyłoniony/a według wewnętrznych reguł klasowych. Czasokres realizacji zadania to 05.04 – 19.04.2024r. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 12.04.2024r., (lista w pokoju nauczycielskim).

Nagrania w postaci filmu zostaną zaprezentowane na stronie szkoły w dniu 22.04.2024r. Najlepiej przedstawiony utwór literacki będzie nagrodzony.

                    Zespół Laboratoria Przyszłości

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.