Z A P R O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału

w maratonie przyrodniczym z okazji Dnia Ziemi.

Zadanie do wykonania dla wymienionych niżej klas polega na przygotowaniu, pod opieką nauczyciela/ wychowawcy, jednego utworu literackiego lub muzycznego o treści przyrodniczej i zaprezentowanie go w szkolnym studio nagrań. Nagrania w postaci filmu zostaną zaprezentowane na stronie szkoły w dniu 22.04.2023r. Najlepsze prace tj. jeden utwór literacki i jeden muzyczny będą nagrodzone. Wydarzenie dotyczy klas I – VII (włącznie). Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 05.04.2023r., (lista w pokoju nauczycielskim).

                         ORGANIZATORZY:

SZKOŁA                             Zespół „Laboratoria Przyszłości”

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.