Warsztaty z absolwentem naszej szkoły Kamilem Załuską

Profilaktyczny trening kompetencji
miękkich – STOP WYKLUCZENIU.
Warsztat arte terapeutyczny
wzmacniający świadomość społeczną
Uczniów szkoły podstawowej.

Głównym założeniem warsztatu jest praca z dziećmi w obszarze
kompetencji miękkich, rozwoju świadomości mechanizmów zależności
społecznych. Praktyczny trening modeluje poprawne zachowania asertywne,
wzmacnia poczucie własnej wartości, wyróżnia takie elementy, jak akceptacja
różnorodności w życiu społecznym, działa profilaktycznie w temacie zaburzeń
psychicznych, uzależnień. Ważnym punktem warsztatu jest przeciwdziałanie
powszechnie stosowanego hejtu bezpośredniego oraz poprzez nośniki zdalne,
który znacznie wpływa na poczucie etykiety i stygmatyzacji młodego
człowieka. Taki stan rzeczy często doprowadza do obniżenia samopoczucia,
zniekształceń poznawczych na swój temat oraz innych, w efekcie do zaburzeń
m.in. depresyjnych, lękowych.
Warsztat ma za zadanie udrożnić w dzieciach wszelkie pokłady kreatywności, akcentując ich naturalne predyspozycje, talenty, dzięki którym mogą rozwijać ciekawość świata poza edukacyjną oceną, w pełnej swobodzie mentalnej.
Praca w powyższych obszarach daje mocny fundament wzmacniania w dzieciach zdrowego podejścia do przyszłej wizji siebie oraz innych. Kształtuje postawę, w której jednostka zauważa podobieństwa, a także różnice społeczne, akceptując je tym samym.

PROWADZĄCY
Kamil Załuska – założyciel marki Wyjdź z roli by Załuska! Aktor, coach, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji (CBT), eksperyMentor, wykładowca akademicki, trener kreatywności, wykorzystujący techniki aktorskie oraz narzędzia coachingowe w rozwoju kompetencji miękkich!
Kamil Załuska,

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.