Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy konkurs.

,,Ojczyzna moja – Polska – słowem malowana ”

Regulamin

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I – III. Chętni uczniowie powinni zgłosić się do organizatorów konkursu lub wychowawców klas do 10 listopada 2021r.

3. Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– popularyzacja polskiej poezji o tematyce patriotycznej,

– upowszechnianie kultury żywego słowa,

– budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich.

4. Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej.

5. Kryteria oceny:

– opanowanie tekstu,

– dykcja,

– dobór i rozumienie tekstu,

– ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość  
   interpretacji).

6. Termin konkursu – 25 listopada 2021 r.                

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.