Szkolny konkurs AIDS, HIV

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS odbył się szkolny konkurs wiedzy o HIV i  AIDS dla uczniów klas 8.

Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS, podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS, znaczenie terminów HIV i AIDS, budowy i działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, dróg zakażenia, pierwotnych i wtórnych objawów zakażenia wirusem HIV, form bezpiecznych kontaktów z zakażonym, zachowania ryzykowne, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich.

Wzięło w nim udział 16 uczniów. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, który składał się z 20 pytań zamkniętych.

I miejsce zajęła Kinga Dmochowska z klasy 8a

II miejsce zajęła Kinga Dudziak z klasy 8b

III miejsce zajęła Maja Kamionowska z klasy 8b

Gratulujemy!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.