Projekt IPN – „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

W tym roku 8 uczniów z naszej szkoły bierze udział w projekcie IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Projekt ma za zadanie wspierać wychowanie patriotyczne i przywiązanie do „małych ojczyzn”, kształtować postawy empatii  wobec ofiar systemów totalitarnych, uczyć poszanowania dla ludzkiego życia i rozbudzać ciekawość badawczą poprzez poznanie warsztatu pracy specjalistów z różnych dziedzin nauki.

W czwartek 16 listopada 2023r.nasi uczniowie wzięli udział w pierwszym spotkaniu zatytułowanym „Co kryje ziemia”, które odbyło się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 50 osób z różnych szkół, m.in. uczniowie z Białowieży, Grajewa czy Gołdapi.

Na początku uczniowie wysłuchali wystąpienia historyka Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, pana Michała Ostapiuka. W sposób bardzo przystępny zapoznał on zebranych z działalnością polskiego podziemia antykomunistycznego. Uczestnicy dowiedzieli się też, że wojna to na pierwszym miejscu walka w obronie bliskich i osób, które kochamy, a dopiero potem walka za ojczyznę i inne wzniosłe hasła.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia pana Jacka Hryniewickiego, historyka reprezentującego Wieloosobowe Stanowisko Do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji w Oddziale IPN w Białymstoku. Pan Jacek opowiedział, w jaki sposób na podstawie dokumentów lokalizuje się miejsca pochówków. Jest to bardzo często praca detektywistyczna. Uczniowie mieli okazję zobaczyć autentyczny szkic przebiegu obławy zaciągniętej przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego na oddział Żołnierzy Wyklętych.

Ostatnim punktem programu było wystąpienie p. Michała Nowaka, archeologa z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Warszawie. Przybliżył on tajniki pracy archeologicznej. Wyjaśnił również, w jaki sposób prowadzone są poszukiwania, identyfikacja oraz ekshumacja szczątków Żołnierzy Wyklętych. Mówił, jak ważna jest odpowiednia dokumentacja, aby prawda pozostała prawdą i nikt już jej  nie zmienił. Na koniec uczniowie dostali za zadanie identyfikację grobów na podstawie artefaktów. Z zadaniem poradzili sobie świetnie. Z zainteresowaniem  zadawali też pytania.

Projekt potrwa kilka miesięcy, a jego zwieńczeniem będzie nakręcenie przez uczestników krótkiej etiudy filmowej. Uroczysty finał odbędzie się w kwietniu 2024 r. w Warszawie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.