Akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Troszynie przystąpiła do udziału w ogólnopolskim projekcie ekologicznym i edukacyjnym   „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, którego celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych  do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej  na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prawidłowego gospodarowania odpadami.

            W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz naszej szkoły.

Termin zbiórki: do 24 marca 2024r. 

Miejsce akcji: Szkoła Podstawowa w Troszynie (wnęka na boisku szkolnym)

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce:

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.