strona główna   Dodaj do ulubionych   aktualności   nasz patron   historia szkoły   kontakt   e-gazetkaLOGOPEDA SZKOLNY

Godziny pracy logopedy:


 PONIEDZIAŁEK 

    WTOREK           ŚRODA         CZWARTEK         PIĄTEK      


  9.10 - 12.45
  8.20 - 12.45
  8.20 - 11.50
  8.20 - 11.50
  8.20 - 11.50
Komunikacja językowa jest podstawową formą porozumiewania się z innymi ludźmi. Prawidłowy rozwój, mowy dziecka, wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy, dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia, spostrzeżenia.

Logopeda, to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Każdego roku w naszej szkole potrzebujący uczniowie objęci są opieką logopedyczną. We wrześniu wszystkie dzieci z klas pierwszych diagnozowane są pod kątem wad wymowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rodzice otrzymują informacje o stanie mowy dziecka i możliwości uczestniczenia w terapii logopedycznej. Zajęcia logopedyczne, poprzez różnorodne ćwiczenia i dostarczanie prawidłowych wzorców artykulacyjnych, pomagają dzieciom w pokonywaniu wad wymowy, tym samym sprawiają, że porozumiewanie z otoczeniem, staje się bardziej komfortowe. Terapia logopedyczna obejmuje usprawnienie narządów mowy, wywoływanie prawidłowych głosek, utrwalanie ich oraz automatyzację w mowie potocznej. Zwłaszcza w dwóch ostatnich etapach niezbędna jest współpraca logopedy z rodzicami i nauczycielem uczącym.

Dla Rodziców

Ćwiczenia prowadzone tylko i wyłącznie w gabinecie logopedycznym nie przyniosą oczekiwanych efektów. W związku z tym niezwykle ważna i niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą i kontynuowanie pracy terapeutycznej w domu. Dziecko, objęte terapią logopedyczną powinno mieć zeszyt, w którym logopeda zapisze ćwiczenia do utrwalenia w domu. Bardzo ważna jest systematyczna praca z dzieckiem. Najlepsze efekty osiąga się prowadząc ćwiczenia krótko (od kilku do kilkunastu minut), ale często. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia dla trudności z jakimi boryka się dziecko. Pamiętajmy, by chwalić dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, gdyż to mobilizuje je do dalszych działań terapeutycznych.Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

- postaraj się być w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka,
- dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne,
- pomóż dziecku w domowych zajęciach, aby mogło pracować w atmosferze spokoju,
- chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.sptroszyn.plKalendarz na stronę

sptroszyn.plLicznik odsłon na stronę

gazetki okolicznościowe

 projekt: Szablonownia