Konkurs ,,Przestrzenny model ludzkiego mózgu”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkolnym konkursie pt. ,,Przestrzenny model ludzkiego mózgu”

Regulamin szkolnegokonkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII.
 2. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu mózgu człowieka.
 3. Prace podpisane: imię, nazwisko autora, klasa, należy składać do dnia 20marca 2023 r. do: p. Aldony Sucheckiej.
 4. Zasady konkursu:
 5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie.
 6. Konkurs oceniany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria: Klasy I-III

II kategoria: Klasy IV-VIII

 • Uczniowie przygotowują przestrzenny model mózgu ludzkiego. Technika pracy dowolna.
 • Ważne jest, aby praca została wykonana indywidualnie, samodzielnie, nigdzie do tej pory nie była publikowana i nagradzana.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia: 22 marca 2023r. Informacja
  o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Komisja Konkursowa ocenia: samodzielność, trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu, walory artystyczne pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.