strona główna   Dodaj do ulubionych   aktualności   nasz patron   historia szkoły   kontakt   Deklaracja dostepnościWAŻNE DOKUMENTY

Statut Szkoły

Załączniki do statutu

Program wychowawczo-profilaktyczny

Koncepcja Pracy Szkoły

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych


sptroszyn.plKalendarz na stronę

sptroszyn.plLicznik odsłon na stronę

gazetki okolicznościowe

 projekt: Szablonownia