strona główna   Dodaj do ulubionych   aktualności   nasz patron   historia szkoły   kontakt   e-gazetkaAKTUALNOŚCIORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TROSZYNIE

czytaj więcej...U W A G A !!!

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

czytaj więcej...GRAFIK KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH

czytaj więcej...ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

czytaj więcej...Procedury

zapewnienia bezpieczeństwa w szkole

czytaj więcej...
Proszę o zapoznanie się z wytycznymi do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistyzdjęcie Egzamin ósmoklasisty

16 - 18 czerwca 2020 r.

Ważne wytyczne


Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaŸną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Bezpośrednio po egzaminie zdający udają się do domów, unikając spotkań w grupie, np. przed szkołą. Wrażeniami po egzaminie można dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych czy telefonów.
Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach - do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Materiały dla uczniów do nauki zdalnej


przejdź dalej...Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

W związku z koniecznością zorganizowania nauki zdalnej w szkole na czas zawieszenia zajęć zmienia się organizacja pracy nauczycieli z uczniami. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Zdalnego Nauczania dostępnego tutaj. Jednocześnie bardzo proszę Wszystkich Państwa o wyrozumiałość związaną z pojawiającymi się problemami organizacyjnymi.

Plan zdalnego nauczania dla klas I-III

Plan zdalnego nauczania dla klas IV-VIIIŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

prezentacja


zdjęcie 1 MAJA
To święto państwowe, w czasie którego zwraca się uwagę, jak ważne znaczenie ma praca człowieka.

2 MAJA
Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

3 MAJA
Święto Konstytucji 3 Maja
czytaj więcej...Konsultacji pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

udziela pedagog PPP w Czerwinie

pani Beata Laskowska

kontakt telefoniczny: 692 840 078Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

czytaj więcej...(tekst-PDF)   czytaj więcej...(prezentacja)
Informacja dla rodziców


Organizacja warunków pracy do nauki w domu


INFORMACJE_DLA__RODZICOW_organizcja_warunkow_do_nauki_w_domu.zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie


Szkoła Podstawowa w Troszynie poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych - pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 - 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. (Nr umowy RPMA.10.01.01-14-b680/18-00). pobierz
Szkoła Podstawowa w Troszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPOWM 2014 - 2020 priorytet 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.1 Edukacja ogólna.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). pobierz


zdjęcie 2 lutego w Centrum Kultury odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów Szkoły Podstawowej. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15 i trwała do 20. O oprawę muzyczną zadbał didżej, który nie tylko serwował taneczne hity, ale również zachęcał do udziału w różnego rodzaju zabawach i konkursach. Rada Rodziców przygotowała dla uczniów poczęstunek, a dodatkowo można było zrobić zakupy w sklepiku zorganizowanym przez opiekunów Samorządu.


zdjęcie W niedziele 26 stycznia dziewczęta z klas VII-VIII bardzo dobrze reprezentowały naszą szkołę w powiatowych zwodach w piłkę ręczną w Kadzidle. W grupie nasze dziewczęta rywalizowały z dziewczętami z SP Piski z którymi wygrały oraz z SP Baranowo z którymi również wygrały. Z grupy dziewczęta wyszły na pierwszej pozycji i w poł finale spotkały się z dziewczętami z SP Kadzidło z którymi pewnie wygrały. W finale przyszło im grać z SP Surowe z którymi nasze zawodniczki przegrały 4-5. Na pocieszenie zostały dziewczętom srebrne medale i dyplom. W zawodach brało udział 6 drużyn: SP Surowe, SP Kadzidło, SP Baranowo, SP Lelis, SP Piski. Nasze dziewczęta wystąpiły w składzie: Wiktoria Kandybowicz, Małgorzata Wierzbowska, Kinga Gumowska, Paulina Kandybowicz, Karolin Godlewska, Julia Stypik, Magdalena Rostkowska, Zuzanna Spiżarna, Aleksandra Wojciechowska, Karolina Warszawik, Anna Tyszka.


zdjęcie Chłopcy z klas VII-VIII bardzo dobrze zaprezentowali się na powiatowych zawodach w piłkę ręczną. Zawody odbyły się w naszej szkole dnia 25 stycznia. W grupie nasi zawodnicy rywalizowali z SP Surowe z którymi przegrali 8-6 oraz z chłopcami z Olszewa Borek z którymi wygrali 7-5. Mecz pomiędzy tymi zespołami zakończył się zwycięstwem SP Surowe 9-15. Z grupy chłopcy wyszli na drugim miejscu. Tam przyszło im rywalizować z SP Kadzidło z którymi przegrali 7-11. Na pocieszenie został brązowy medal i dyplom. W zawodach rywalizowało pięć drużyn: SP Kadzidło, SP Surowe, SP Rzekuń, SP Olszewo Borki. Nasi chłopcy wystąpili w składzie: Bartosz Modzelewski, Ziemowit Karlak, Mieszko Karlak, Mikołaj Domurat, Jakub Krystosik, Kondrat Milewski, Karol Gutowski, Dominik Twardowski, Sebastian Boryszewski, Cezary Tyszka, Piotr Zaorski.


zdjęcie Dziewczęta klas VII-VIII w składzie Wiktoria Kandybowicz, Małgorzata Wierzbowska, Kinga Gumowska, Paulina Kandybowicz, Julia Stypik, Karolina Godlewska, Magdalena Rostkowska, Aleksandra Wojciechowska, Zuzanna Spiżarna, Karolina Warszawik, Anna Tyszka reprezentowały naszą szkołę na rejonowych zawodach w piłkę ręczną. Zawody odbyły się dnia 18 stycznia na hali sportowej w Troszynie. Nasze zawodniczki po zaciętej walce z drużyną z SP Piski i SP Czerwin uplasowały się na 1 pozycji co dało im awans do etapu powiatowego.


zdjęcie Dziewczęta klas VII-VIII w składzie Wiktoria Kandybowicz, Małgorzata Wierzbowska, Kinga Gumowska, Paulina Kandybowicz, Julia Stypik, Karolina Godlewska, Magdalena Rostkowska, Aleksandra Wojciechowska, Zuzanna Spiżarna, Karolina Warszawik, Anna Tyszka reprezentowały naszą szkołę na rejonowych zawodach w piłkę ręczną. Zawody odbyły się dnia 18 stycznia na hali sportowej w Troszynie. Nasze zawodniczki po zaciętej walce z drużyną z SP Piski i SP Czerwin uplasowały się na 1 pozycji co dało im awans do etapu powiatowego.


zdjęcie Dziewczęta z klas V-VI w składzie: Lena Sadurska, Kinga Godlewska, Julia Rostkowska, Joanna Kwiatkowska, Emilia Kaczmarczyk, Zuzanna Zaorska, Oliwia Kosewska, Kinga Dmochowska, Gabriela Grabowska, Izabela Szabłowska, Aleksandra Chrostowska, Kaja Brzostek, Maja Kamionowska reprezentowały naszą szkołę w rejonowych zawodach w piłkę ręczną, które odbyły się 18 stycznia w naszej szkole. Po pięknej walce (I mecz Troszyn - Czerwin 8:0, II mecz Troszyn - Ołdaki 5:2 III mecz Troszyn - Piski 6:0) nasze zawodniczki uplasowały się na I miejscu co dało im awans do dalszego etapu.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!


zdjęcie

Chłopcy z klas V-VI w składzie: Kacper Ciemniewicz, Konrad Ostrowski, Natan Kryspin, Adrian Zaborowski, Mikołaj Listwoń, Kacper Zięba, Krystian Szwonder, Dawid Ciemniewicz, Dominik Majkowski, Jakub Adamowski, Jakub Sikora reprezentowali naszą szkołę na rejonowych zawodach w piłkę ręczną, które odbyły się 11 stycznia w Rzekuniu. Po ciekawej i zaciętej walce nasi zawodnicy uplasowali się na I miejscu.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!


zdjęcie Chłopcy z klas VII - VIII w składzie: Ziemowit Karlak, Mieszko Karlak, Bartosz Modzelewski, Mikołaj Domurat, Cezary Tyszka, Konrad Milewski, Jakub Krystosik, Sebastian Boryszewski, Karol Gutowski, Piotr Zaorski reprezentowali naszą szkołę w rejonowych zawodach w piłkę ręczną, które odbyły się 11 stycznia w hali sportowej w Rzekuniu. Po fantastycznej walce i bardzo emocjonujących meczach nasi zawodnicy zdobyli I miejsce, co dało im awans do dalszego etapu.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!


zdjęcie 18 grudnia odbyły się jasełka bożonarodzeniowe, które wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę. Dyrektor szkoły p. Marzena Borkowska złożyła świąteczne życzenia, mówiąc o magii świąt i o tym, jaki to ważny czas w roku. Życzenia złożyli także zaproszeni goście - p. Bożenna Onyszk, p. Ewelina Gerwatowska i p. Małgorzata Płóciennik. Następnie zgromadzeni mogli przeżyć historię sprzed ponad dwóch tysięcy lat - narodziny Jezusa Chrystusa. Uczniowie - od najmłodszych do najstarszych klas wcielili się w różne role - był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, pasterze, aniołowie, a także straszny Herod. Ważnym elementem inscenizacji były kolędy, które napełniły zebranych świąteczną radością. Uwagę przykuwała też przepiękna dekoracja, która stanowiła doskonałe tło do przedstawianych zdarzeń.


zdjęcie

Koncert Majki Jeżowskiej

Któż z nas nie zna piosenki "A ja wolę swoją mamę"? Właśnie w dniu 10.12.2019 r. uczniowie klas drugich i piątych naszej szkoły brali udział w niezwykłym koncercie pani Majki Jeżowskiej, znanej z tego dziecięcego przeboju. Uczestnicy koncertu mieli znakomitą okazję do poznania osobiście artystki, która od wielu lat tworzy i nagrywa z myślą właśnie o dzieciach.
W czasie koncertu mieliśmy okazję posłuchać największych przebojów artystki w nowych aranżacjach takich jak: "Marzenia się spełniają", "A ja wolę swoją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" oraz wiele, wiele innych. Artystka angażowała dzieci do zabaw ruchowych, tańca oraz wspólnego śpiewania, co doskonale przeniosło się na atmosferę panującą na koncercie. Pani Majka nagradzała również swoich fanów zdjęciami, plakatami i płytami.


zdjęcie

NAJWIĘKSZA LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

04.12.2019 roku w hali Ergo Aren w Gdańsku odbyła się NAJWIĘKSZA LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów szkół podstawowych. To doniosłe wydarzenie zainicjował Artur Siódmiak, były reprezentant Polski w piłce ręcznej.
Naszą szkołę reprezentowały klasy Va, Vb, Vc i VIb wraz z wychowawcami. W tym doniosłym wydarzeniu brało udział ok. 5000 dzieci z całej Polski, które w asyście gwiazd sportu ćwiczyły wyzwalając w sobie pozytywne sportowe emocje.
Akcja miała na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do regularnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego, jak również promocję zdrowego i aktywnego trybu życia.


zdjęcie Już od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w programie "Szklanka mleka". W ramach tego programu mleko bez dodatków smakowych spożywane w szkołach podstawowych, udostępniane jest bezpłatnie. Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez kształtowanie nawyku codziennego picia mleka.
W ramach akcji promującej spożywanie mleka i jego przetworów p. Dorota Andrzejczyk i p. Elżbieta Puchalska zorganizowały konkurs na plakat z hasłem reklamującym mleko i produkty mleczne, dla uczniów klas II-V naszej szkoły. Informacje dotyczące konkursu przekazano wychowawcom klas, a także umieszczono na gazetkach szkolnych.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na początku grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Prace oceniano w dwóch kategoriach: klasy II - III i klasy IV - V.
Czteroosobowa komisja spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniła zwycięzców.

Wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii klas II - III

I miejsce Mateusz Drzazga kl. III b
                Bartosz Żyznowski kl. III b
II miejsce Aleksandra Anucińska kl. III a
                 Aleksandra Łuba kl. III b
                 Anna Sadowska kl. II a
                 Zofia Sadowska kl. II a
III miejsce Alicja Jemielita kl. III a
                  Dominika Korzeniecka kl. II b
                  Roksana Sepioła kl. III b
Wyróżnienie
Maciej Gerwatowski kl. II a
Julia Jastrzębska kl. II b
Joanna Karlak kl. II a
Szymon Mierzejewski kl. III b
Julia Olszewska kl. II b

W kategorii klas IV - V

I miejsce Amelia Wikieł kl. V a
II miejsce Maja Kowalska kl. V b
                 Alicja Nowak kl. V a
III miejsce Maja Kamionowska kl. V b
                  Dominik Majkowski kl. V b
                  Piotr Pierzchanowski kl. V b
Wyróżnienie
Kinga Dmochowska kl. V a
Gabriela Grabowska kl. V a

Autorzy wyróżnionych przez komisję prac zostali nagrodzeni, a ich prace wyeksponowano na gazetce szkolnej. Nagrody z logo "Mleko z klasą" wręczała pani dyrektor Marzena Borkowska. Przed ogłoszeniem wyników konkursu przeprowadzono z uczniami rozmowę na temat konieczności spożywania mleka i produktów mlecznych szczególnie przez dzieci.


zdjęcie W dniu 9 listopada dziewczęta reprezentujące naszą szkołę wzięły udział w turnieju o Puchar Przewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego. W turnieju brały udział cztery drużyny:
SP 10 Ostrołęka - miejsce I
SP Kadzidło - miejsce II
SP Baranowo - miejsce III
Nasze zawodniczki zajęły IV miejsce w składzie:
Małgorzata Wierzbowska klasa VIIIB
Kinga Gumowska klasa VIIA
Paulina Kandybowicz klasa VIIB
Karolina Godlewska klasa VIIIB
Anna Zakrzewska klasa VIIB
Maja Brzostek klasa VIIB
Anna Magdalena Tyszka klasa VIIIB
Julia Stypik klasa VIIIB
Magdalena Rostkowska klasa VIIB
Karolina Warszawik klasa VIIA
Dominika Choromańska klasa VIIA


zdjęcie 8 listopada odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania czterech zwrotek hymnu, równo o godz. 11.11. Następnie głos zabrał dyrektor p. Mieczysław Mierzejewski, który przypomniał o zmaganiach Polaków w drodze do niepodległości. Dyrektor p. Marzena Borkowska powitała przybyłych na uroczystość gości - p. Edwina Mierzejewskiego, p. Zenona Mierzejewskiego, p. Małgorzatę Płóciennik, p. Ewelinę Gerwatowską, p. Agnieszkę Orłowską, p. Monikę Dymerską oraz wszystkich zebranych. Głos zabrał wójt p. Edwin Mierzejewski, przypomniał o tych, dzięki którym możemy świętować niepodległość naszej ojczyzny, a także o cmentarzach wojennych, które są na terenie naszej gminy. Po krótkich przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna.


zdjęcie W dniu 26.10.2019 r. nad Narwią odbyły się indywidualne biegi przełajowe na etapie powiatowym. Naszą szkołę reprezentowała bardzo liczna grupa uczniów, z których dwanaścioro uzyskało awans do kolejnego etapu.
Są to:
1. Magda Anucińska (IV miejsce, klasa Vc)
2. Natalia Anucińska (V miejsce, klasa Vc)
3. Bartosz Niedźwiedzki (IX miejsce, klasa Vc)
4. Bartosz Bojarski (X miejsce, klasa Vc)
5. Jakub Adamowski (XI miejsce, klasa Va)
6. Kacper Zięba (VII miejsce, klasa VIb)
7. Paulina Kalinowska (VII miejsce, klasa VIIb)
8. Anna Zakrzewska (IX miejsce, klasa VIIb)
9. Sebastian Boryszewski (IX miejsce, klasa VIIb)
10. Małgorzata Wierzbowska (I miejsce, klasa VIIIb)
11. Ziemowit Karlak (II miejsce, klasa VIIIb)
12. Aleksandra Bakuła (XI miejsce, klasa VIIIa)

                         GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!


zdjęcie Dziewczęta z naszej szkoły wygrały zawody miedzypowiatowe w piłkę nożną. Do zmagań przystopiło 6 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy. W meczach grupowych nasz zespół odniósł nastepujące wyniki:

SP Troszyn - SP 2 Maków Mazowiecki        0-3

SP Troszyn - SP Zabrodzie        1-1

Dzięki tym rezultatom zajeły 2 miejsce w grupie. W półfinale zmierzyły się ze Szkołą Podstawową nr 2 z Przasnysza. Gra była bardzo wyrównana. Nasze zawodniczki pierwsze zdobyły bramkę, lecz rywalki szybko odrobiły stratę. O tym kto wejdzie do finału zadecydowały rzuty karne. Aż 7 zawodniczek musiało wykonywać ten stały fragmet gry, ponieważ cały czas był remis. Na szczeście udało nam się wygrać.
W finale dziewczęta rywalizowały z SP 2 Maków Mazowiecki. W pierwszych minutach strzeliły bramkę, co znacznie ułatwiło im grę. W drugej połowie strzeliły dwie bramki co dało im awans na Mistrzostwa Mazowsza.
                                                                                                           GRATULUJEMY!!!


zdjęcie 18 października o godz. 10 w hali sportowej naszej szkoły odbyło się ślubowanie uczniów klas I. Na uroczystość przybyli: wójt gminy p. Edwin Mierzejewski, przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Mierzejewski, sekretarz gminy p. Małgorzata Płóciennik, przewodnicząca Komisji Oświaty p. Bożenna Onyszk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewelina Gerwatowska, dyrektorzy szkoły - p. Marzena Borkowska i p. Mieczysław Mierzejewski oraz rodzice i uczniowie klas II-V. Zebrani obejrzeli część artystyczną pt. "Podróż w cudowny świat nauki", następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia dokonane przez dyrektor p. Marzenę Borkowską. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i udali się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców.


zdjęcie 11 października świętowaliśmy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W hali sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Na początku głos zabrał wójt p. Edwin Mierzejewski, który przypomniał, że Dzień Nauczyciela ustanowiono, aby ludziom związanym z oświatą podziękować za ich pracę i trud. W imieniu organu prowadzącego podziękował dyrektorom i nauczycielom za to, że dają dobre wzorce młodym ludziom. Docenił również starania pracowników obsługi i zespołu ekonomiczno-administracyjnego. Wójt wręczył nagrody dyrektorom: p. Marzenie Borkowskiej, p. Mieczysławowi Mierzejewskiemu oraz p. Monice Dymerskiej. Nagrodził też nauczycieli: p. Martę Umińską, p. Annę Ziarno i p. Telesfora Sobiecha. Następnie głos zabrała dyrektor p. Marzena Borkowska, która podziękowała za docenienie codziennej pracy i starań, aby proces edukacyjny przebiegał jak najlepiej. Złożyła życzenia nauczycielom i również wręczyła nagrody. Wyróżnieni nauczyciele to: p. Katarzyna Bednarczyk, p. Beata Biernacka, p. Adam Długokęcki, p. Monika Korczakowska, p. Aneta Krukowska, p. Elżbieta Puchalska, p. Maria Szabłowska, p. Marta Umińska, p. Ewa Wysocka i p. Anna Ziarno. Nagrodzono również pracowników obsługi: p. Kazimierę Tyszkę, p. Annę Opęchowską, p. Annę Romanowską i p. Wioletę Grędę. Po wręczeniu nagród i podziękowaniach uczniów, rozpoczęła się część artystyczna, która w tym roku miała oryginalną formę, bo brali w niej udział również nauczyciele. Dwie drużyny wzięły udział w szkolnej "Familiadzie" i musiały zmierzyć się z takimi pytaniami jak: Jaki jest najlepszy dzień roku szkolnego? Który nauczyciel jest "żyletą" szkoły? Która klasa jest najgrzeczniejsza? Co robią nauczyciele, gdy myślą, że nikt ich nie widzi? Wygrała drużyna nauczycieli. Na koniec uczniowie jeszcze raz podziękowali, złożyli życzenia i wręczyli kwiaty nauczycielom i innym pracownikom szkoły.


zdjęcie 6 października w Łysych odbyły się powiatowe zawody w piłkę nożną dziewcząt w kategorii młodzież (klas VII-VIII).
W rywalizacji brało udział sześć drużyn: Piski, Zalas, Olszewo-Borki, Łęg Przedmiejski, Łyse. Nasze zawodniczki zajeły I miejsce po ciężkej walce z drużyną Pisk. Najlepszym zawodnikem turnieju została Małgorzata Wierzbowska. Kolejny etap miedzypowiatowy przed naszymi zawodniczkami. Gratulujemy i trzymamy kciuki za następny etap.


zdjęcie 5 października 2019 r.w Ostrołęce odbyły się sztafetowe biegi przełajowe nasi zawodnicy:
Dziewczęta i chłopcy (rocznik 2009) uplasowali się na IV pozycji w składzie:
Brulińska Aleksandra, Dykty Arkadiusz, Majkowski Dominik, Michowska Zuzanna, Mierzejewski Krystian, Niedźwiedzki Bartosz, Wilczewska Kinga, Zienkiewicz Michalina, Iza Szabłowska, Dominik Gubilej rezerwowy Ostrowski Kondrat
Dziewczęta (rocznik 2007-2008) uplasowały się na IV pozycji w składzie: Anucińska Magda, Anucińska Natalia, Choromańska Nikola, Chrostowska Aleksandra, Chrostowska Zuzanna, Eliasz Maja, Kaczmarczyk Emilia, Kamionowska Maja, Mierzejewska Michalina, Załuska Daria
Dziewczęta (rocznik 2005-2006) uplasowały się na III pozycji w składzie: Bakuła Aleksandra, Dymerska Julia, Jankowska Weronika, Kandybowicz Paulina, Kandybowicz Wiktoria, Spiżarna Zuzanna, Stypik Julia, Wierzbowska Małgorzata, Wilczewska Aleksandra, Załęska Patrycja rezerwowa Rostkowska Magdalena
Chłopcy (rocznik 2005-2006) uplasowali się na VI pozycji w składzie: Boryszewski Sebastian, Karlak Mieszko, Karlak Ziemowit, Kowalczyk Bartłomiej, Krystosik Jakub, Modzelewski Bartosz, Staniszewski Adam, Tyszka Cezary, Zaorski Piotr, Smoliński Mikołaj rezerwowi: Boryszewski Hubert, Niedźwiedzki Kamil.

GRATULUJEMY!!!    zdjęcie 4 października 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Podobnie jak w ubiegłym roku obdarzaliśmy się wzajemnie uśmiechami, staraliśmy się być mili, serdeczni, życzliwi dla innych. W tym dniu do uczniów klas młodszych zawitały zabawne postaci, które zadbały, by na ustach maluchów zagościły uśmiechy. Były zabawne wierszyki i rozweselające miny. Podczas przerw wszyscy mogliśmy wykonać zabawne zdjęcia ze śmiesznymi gadżetami. Cel został osiągnięty - buzie uśmiechnięte!
Dodatkowo na drzwiach naszych sal lekcyjnych zawisły cytaty mówiące o mocy uśmiechu:

  • Uśmiech nic nie kosztuje, a potrafi zdziałać cuda!
  • Nigdy nie żałuj uśmiechu...
    Uśmiech jest mowa duszy,
    Gdy słowa nic nie pomogą,
    Uśmiech serca poruszy.
  • Uśmiech to najpiękniejszy dar jaki może podarować człowiek człowiekowi.
  • Uśmiech przyciąga uśmiech, więc przyszedłem do Ciebie.
A obok świetlicy pojawiła się gazetka prezentująca korzyści wypływające z uśmiechania się pt. Warto się uśmiechać!
Tego dnia postanowiliśmy też przesłać nasze uśmiechy poza mury szkoły i obdarzyć nimi, podobnie jak w ubiegłym roku, naszego chorego kolegę Kacperka. Razem z uśmiechami przekazaliśmy Kacperkowi i jego rodzicom zebrane podczas zbiórki: Uśmiech dla Kacperka pieniążki. Dziękujemy za okazaną sympatię i wrażliwe, otwarte na innych serce.

UŚMIECHAJMY SIĘ CODZIENNIE DO SIEBIE,
A NASZ ŚWIAT BĘDZIE LEPSZY I PIĘKNIEJSZY!


zdjęcie 26 września 2019 roku w Czerwinie odbyły się rejonowe zawody w piłkę nożną dziewcząt. Nasze zawodniczki zajęły I miejsce, co dało im awans do rozgrywek na szczeblu powiatowym.
Skład drużyny:
Wiktoria Kandybowicz kl. VIIIb
Małgorzata Wierzbowska kl. VIIIb
Karolina Godlewska kl. VIIIb
Julia Stypik kl. VIIIb
Zuzanna Spiżarna kl. VIIIb
Aleksandra Wojciechowska kl. VIIIb
Kinga Gumowska kl. VIIa
Paulina Kandybowicz kl. VIIb
Paulina Kalinowska kl. VIIb
Magdalena Rostkowska kl. VIIb


zdjęcie W dniu 25 września 2019 roku drużyna chłopców reprezentująca naszą szkołę wzięła udział w rejonowych zawodach w piłkę nożną, które odbyły się w Rzekuniu. Drużyna składała się z chłopców klas siódmych i ósmych. W rywalizacji brało udział sześć drużyn: Rzekuń, Kunin, Czerwin, Goworowo, Laskowiec. Nasi zawodnicy zajęli III miejsce.


zdjęcie

WYJAZD DO NADLEŚNICTWA W MYSZYŃCU

W dniu 25 września uczniowie klas piątych wyjeżdżali do Nadleśnictwa w Myszyńcu - Zawodzie. Na początek wszystkie dzieci brały udział w edukacyjnej grze terenowej, a rozwiązując różne zagadki poznawały warunki życia roślin i zwierząt leśnych.
Później wszyscy uczestnicy wycieczki brali udział w prelekcji dotyczącej ochrony lasów mającej na celu podnoszenie świadomości uczniów w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszelkich funkcji lasu. Dzieci dostały pamiątkowe ekologiczne torby i linijki z wizerunkami leśnych zwierząt. Nie mogło zabraknąć ostatniego punktu wycieczki, bo nic tak przecież nie smakuje, jak kiełbaska upieczona nad ogniskiem w leśnej scenerii oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.


zdjęcie 2 września 2019 roku rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Po mszy świętej rozpoczęła się uroczystość w szkole. Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn. Następnie dyrektor szkoły p. Marzena Borkowska powitała wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli, rodziców, a szczególnie serdecznie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Pani dyrektor życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego - wielu sukcesów, wzajemnej życzliwości, zaufania, radości z codziennego pogłębiania wiedzy i poznawania nowych rzeczy. Głos zabrał również wójt gminy p. Edwin Mierzejewski, który zapewnił o wspieraniu procesu edukacyjnego i zapewnieniu jak najlepszych warunków do nauki przez organ prowadzący.
Po krótkich przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas VIII, którzy zaprezentowali program z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomnieli zgromadzonym, jakim okrucieństwem był czas wojny, że był taki wrzesień, kiedy uczniowie i nauczyciele zamiast szkolnego dzwonka usłyszeli odgłosy bombardowań.
Po części artystycznej uczniowie udali się do klas, aby spotkać się ze swoimi wychowawcami.
UODO


OFERTA SZKÓŁ


sptroszyn.plKalendarz na stronę

sptroszyn.plLicznik odsłon na stronę

gazetki okolicznościowe

 projekt: Szablonownia